"Ius est ars boni et aequi"

(D. 1.1.1 pr.) – Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe

Adwokat Marta Tomkiewicz

Samodzielna praktyka adwokacka od 2013 r.

O mnie

Adw. Marta Tomkiewicz

Wykształcenie

Adwokat Marta Tomkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). W trakcie studiów prawniczych otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Była członkiem Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej. Współpracowała z Redakcją Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest również absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę zdobywała także na Wydziale Prawa Universita degli Studi di Genova we Włoszech oraz ukończyła Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbytej aplikacji adwokackiej, w sierpniu 2012 r. zdała egzamin adwokacki z najwyższymi notami.

Adw. Marta Tomkiewicz

Doświadczenie

Adwokat Marta Tomkiewicz prowadzi samodzielną praktykę adwokacką od początku 2013 r. Reprezentuje klientów głównie w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wypadków drogowych oraz spraw medycznych, ale także w sprawach cywilnych z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego.

Jest sędzią dyscyplinarnym Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i procedury karnej oraz z etyki. Jest także członkiem Panelu Dyscyplinarnego I Instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej „POLADA”. W 2016 r. została wpisana na listę prawników, współpracujących z Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie i świadczących pomoc prawną obywatelom Włoch w Polsce. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Adwokat Marta Tomkiewicz jest laureatką Nagrody Specjalnej Konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017

Specjalizacje

Adwokat Marta Tomkiewicz

Specjalizacje

icon

Prawo karne

Obrona podejrzanych oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko zdrowiu i życiu, a także w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej oraz w sprawach wypadków drogowych (pomoc prawna na każdym etapie postępowania karnego - przed organami ścigania, przed Sądem I i II instancji, przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu wykonawczym).

icon

Prawo rodzinne

Reprezentacja na każdym etapie postępowania w sprawach o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o podział majątku dorobkowego małżonków itp.

icon

Prawo zobowiązań

Reprezentacja na każdym etapie postępowania w sprawach o zapłatę należności.

Publikacje

Adwokat Marta Tomkiewicz

Publikacje

Adw. Marta Tomkiewicz

Wybrane tytuły

 • „Alimenty. Fakty i mity”, publikacja przygotowana na VII Kongres Kobiet 11-12 września 2015 r.
 • „National legislation for minors in conflict with the law” [w;] „European Comparative Analysis and Transfer of Knowledge on Juvenile Delinquency Forms”, European Dimension Project, June 2011.
 • współautorka publikacji pt. „Ostrożnie z nadmierną prędkością” T. Wolfowicz, M. Tomkiewicz, Palestra nr 11-12/2009, s. 121 – 125;
 • współautorka rozdziału pt. „Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów” D. Orłowska, M. Tomkiewicz, [w:] „Odpowiedzialność dyscyplinarna” red. P. Skuczyński, P. Zawadzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 45 – 65;
 • „Skodyfikowana etyka?”, miesięcznik Samorządu Studentów WPiA, nr 7/2008, s. 29.

Aktywności

Adwokat Marta Tomkiewicz

Aktywności

Adw. Marta Tomkiewicz

Wybrane projekty

 • koordynatorka projektu edukacyjnego Izby Adwokackiej w Warszawie – „Adwokaci na Pol’And’Rock Festiwalu 2019”, który odbył się w dniach od 1 - 3 sierpnia 2019 r. w Kostrzyniu nad Odrą, gdzie przeprowadziła warsztaty na temat praw osób zatrzymanych oraz alimentów
 • koordynatorka projektu "Adwokaci na Open'erze", organizowanego w dniach 3-6 lipca 2019 r. w Gdyni podczas Open'er Festiwalu, gdzie wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Sędziami ze Stowarzyszenia "Iustitia" prowadziła zajęcia z edukacji prawnej
 • w dniach 10-12 czerwca 2019 r. uczestniczka 3-dniowego szkolenia „Train-the-trainer” w ramach międzynarodowego projektu NETPRALAT, dedykowanego dla obrońców w procesach karnych
 • koordynatorka projektu edukacyjnego Izby Adwokackiej w Warszawie – „Adwokaci na Pol’And’Rock Festiwalu 2018”, który odbył się w dniach od 1.08.2018 – 4.08.2018 r. w Kostrzyniu nad Odrą, gdzie prowadziła warsztaty na temat praw osób zatrzymanych oraz alimentów – czytaj więcej
 • brała udział w debacie o przemocy domowej wraz z Renatą Durdą kierowniczką Niebieskiej Linii – czytaj więcej
 • brała udział w audycji radia TOK FM, poświęconej adwokackiej pomocy pro bono – czytaj więcej
 • była współorganizatorką projektu edukacyjnego Izby Adwokackiej w Warszawie – „Adwokaci na Woodstock-u”, który odbył się w dniach od 3 do 5 sierpnia 2017 r. w Kostrzyniu nad Odrą, gdzie przeprowadziła warsztaty na temat praw uchodźców oraz praw osób zatrzymanych – czytaj więcej
 • uczestniczyła w rozpoczęciu akcji „Adwokatura jest także kobietą”, której celem jest integracja i wsparcie kobiet adwokatów w Polsce
 • brała udział jako Przewodnicząca Składu Sędziowskiego w warsztatach praktycznych – symulacji rozprawy karnej, która przeprowadzona została w dniu 10 lutego 2017 r. dla podopiecznych Centrum Praw Kobiet w Sądzie Okręgowym w Warszawie – czytaj więcej
 • w latach 2015-2017 była organizatorką udziału przedstawicieli Adwokatury w Kongresie Kobiet. Podczas odbywającego się w 2015 r. w Warszawie Kongresu Kobiet opracowała publikację pt. „Alimenty. Fakty i Mity” – czytaj więcej

Kontakt

W celu umówienia się na spotkanie  prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Kontakt